ابزار شخصی
اینجا هستید: خانه » Four Session Course in English on Dua-e Arafah
پایگاه بصيرت Basirat.ca

عرفان اسلامی دارای غنایی ژرف بوده که به نحوی شگرف و بی بدیل پاسخگوی عمیق‌ترین سؤالات تاریخی انسان در موضوعاتی از قبیل شناخت خداوند، هستی، مبدأ و مقصد همه موجودات و بالاخص انسان می‌باشد. دوره‌های آموزشی بصیرت به منظور تسهیل دستیابی علاقه مندان و تشنگان اینگونه معارف طراحی و تشکیل شده‌اند. اطلاع رسانی به شرکت کنندگان محترم این دوره‌ها از جمله اهداف پایگاه اینترنتی بصیرت می‌باشد

 

Four Session Course in English on Dua-e Arafah

Piercing the veils and journeying towards the Almighty, taught by Dr. Soleimanpanah

چه جلسه آموزشی توسط دکتر سلیمان پناه
کی 2008/11/04 02:00 تا
2008/11/07 04:30
کجا Az-Zahraa Islamic Centre -- az-zahraa.org
افزودن رخداد به گاهشمار vCal
iCal
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dua-e Arafah: Piercing the veils and journeying towards the Almighty
 

Seminar on the spiritual pearls of this great dua of Imam Hussein (AS)

The day of Arafah is one of the most sacred days in the Islamic Calendar. Its purpose is to gain marifah (understanding) of Allah (SWT) and seek nearness to Him. Those performing the Hajj will spend this day in prayer, contemplation and worship of the divine in the dry desert of Arafah. However, those who have not been blessed with the opportunity this year need not despair of His mercy as He is ever-present in the heart of a believer

Here is the Az-Zahraa's flyer for the event in PDF

 

Arafa.png

Instructor: Dr. S.M. Soleiman-Panah

Date / Time

November 3, 4 and 5, 2008 (Monday, Tuesday and Wednesday) from 8:00 PM to 10:00 PM

November 6, 2008 (Thursday) from 8:30 to 10:30 PM (After Dua Kumayl)
دسترسی به مطالب
برخی از جلسات گشته از طریق پایگاه اوّل در دسترس علاقمندان می‌باشد:

Awwal.org