ابزار شخصی
اینجا هستید: خانه » Salaat: The Meraj of a Mo'min, An Irfanic Perspective
پایگاه بصيرت Basirat.ca

عرفان اسلامی دارای غنایی ژرف بوده که به نحوی شگرف و بی بدیل پاسخگوی عمیق‌ترین سؤالات تاریخی انسان در موضوعاتی از قبیل شناخت خداوند، هستی، مبدأ و مقصد همه موجودات و بالاخص انسان می‌باشد. دوره‌های آموزشی بصیرت به منظور تسهیل دستیابی علاقه مندان و تشنگان اینگونه معارف طراحی و تشکیل شده‌اند. اطلاع رسانی به شرکت کنندگان محترم این دوره‌ها از جمله اهداف پایگاه اینترنتی بصیرت می‌باشد

 

Salaat: The Meraj of a Mo'min, An Irfanic Perspective

Four-session course at AzZahraa islamic center by Dr. Soleiman-Panah

God's remembrance of people who pray is greater and superior to their remembrance of Him. Do you not observe that He has said: Remember Me and I shall remember you

 

Imam al-Baqir - as

 

May 5-14 2008

 

Four-Session Course

 

Az Zahraa Islamic Centre

Instructor: Dr. SM Soleiman-Panah

 

 

Monday May 5 - 7:45pm to 10:00pm

 

Wednesday May 7th - 7:45pm to 10:00pm

 

Monday May 12th - 7:45pm to 10:00pm

 

Wednesday May 14th - 7:45pm to 10:00pm

دسترسی به مطالب
برخی از جلسات گشته از طریق پایگاه اوّل در دسترس علاقمندان می‌باشد:

Awwal.org