ابزار شخصی
اینجا هستید: خانه » عالم پیر دگرباره جوان خواهد شد
پایگاه بصيرت Basirat.ca

عرفان اسلامی دارای غنایی ژرف بوده که به نحوی شگرف و بی بدیل پاسخگوی عمیق‌ترین سؤالات تاریخی انسان در موضوعاتی از قبیل شناخت خداوند، هستی، مبدأ و مقصد همه موجودات و بالاخص انسان می‌باشد. دوره‌های آموزشی بصیرت به منظور تسهیل دستیابی علاقه مندان و تشنگان اینگونه معارف طراحی و تشکیل شده‌اند. اطلاع رسانی به شرکت کنندگان محترم این دوره‌ها از جمله اهداف پایگاه اینترنتی بصیرت می‌باشد

 

عالم پیر دگرباره جوان خواهد شد

(خوشنویسی)


نفس  باد   صبا  مشک   فشان  خواهد شد

عالم   پیر  دگر   باره   جوان    خواهد شد
ارغوان  جام  عقیقی  به  سمن  خواهد  داد

چشم  نرگس  به  شقایق  نگران  خواهد شد
این  تطاول  که  کشید  از غم  هجران  بلبل
 
تا  سراپرده  گل   نعره   زنان   خواهد شد
گر  ز مسجد  به خرابات  شدم  خرده  مگیر

مجلس وعظ دراز  است  و  زمان خواهد شد
ای   دل  ار  عشرت  امروز  به  فردا  فکنی

مایه   نقد   بقا   را  که  ضمان  خواهد شد
ماه شعبان  منه  از دست قدح کاین خورشید

از  نظر  تا  شب  عید  رمضان  خواهد شد
گل  عزیز  است   غنیمت  شمریدش  صحبت

که به باغ آمد از این راه و از آن خواهد شد
مطربا مجلس انس است  غزل خوان و سرود

چند گویی که چنین  رفت و چنان  خواهد شد
حافظ  از  بهر  تو  آمد  سوی   اقلیم  وجود

قدمی  نه  به  وداعش  که  روان  خواهد شد


نفس باد صبا

دسترسی به مطالب
برخی از جلسات گشته از طریق پایگاه اوّل در دسترس علاقمندان می‌باشد:

Awwal.org