ابزار شخصی
اینجا هستید: خانه » To God through His Creation
پایگاه بصيرت Basirat.ca

عرفان اسلامی دارای غنایی ژرف بوده که به نحوی شگرف و بی بدیل پاسخگوی عمیق‌ترین سؤالات تاریخی انسان در موضوعاتی از قبیل شناخت خداوند، هستی، مبدأ و مقصد همه موجودات و بالاخص انسان می‌باشد. دوره‌های آموزشی بصیرت به منظور تسهیل دستیابی علاقه مندان و تشنگان اینگونه معارف طراحی و تشکیل شده‌اند. اطلاع رسانی به شرکت کنندگان محترم این دوره‌ها از جمله اهداف پایگاه اینترنتی بصیرت می‌باشد

 

To God through His Creation

The path to monotheism necessarily entails crossing limits of the self; to move beyond the limited self. Sacred teachings assure the seeker that if one moves beyond self-­‐centered ambitions, even elevated ones, one need not worry! This could occur by immersion in God’s remembrance, so much so that in a sacred narration (hadith qudsi) God Almighty says, “Whoever is preoccupied with remembering Me [in place] of seeking [favors] from Me, I shall give him better than what I bestowed upon one who asked me!” This could also occur through compassion and love of other beings, which this writing focuses on. Arman Rahmim --

 

 Download PDF

 

 

دسترسی به مطالب
برخی از جلسات گشته از طریق پایگاه اوّل در دسترس علاقمندان می‌باشد:

Awwal.org